Det er en god investering i fremtiden

Med de stigende energipriser og den nye CO2 afgift der pålægges industrien og landbruget, giver det god mening af producere sin egen solstrøm.

Et solcelleanlæg kan producere strøm, der koster mindre end 0,50 kr. pr. kWh. Derfor mærker de virksomheder, der allerede har investeret i solceller, langt mere økonomisk råderum end de virksomheder, der stadig køber strøm fra elnettet.

Hvis dit budget i forvejen er presset, kan det være svært at få råd til et nyt solcelleanlæg, men med en tilbagebetalingstid pt på kun 4 til 7 år, kan det være rigtig godt for din virksomhed. Når anlægget er tilbagebetalt, giver det også et markant råderum i budgettet, idet du så har ”gratis” strøm fremover.

”Vi syntes at det er urimeligt høje afgifter der er lagt på den strøm som vi bruger i landbruget & industrien, og derfor var vi nød til at sætte solceller på taget, for at gøre os mindre afhængig af statens takster og CO2 afgifter” fortæller Peter Fuglsbjerg medejer af Going-Green Aps i Vildbjerg.

”Vi har lagt 1300 solcelle paneler på vores tag og har udregnet en tilbagebetalingstid på kun 6 år. Det giver god mening.”

De fleste virksomheder og landbrug kan spare penge ved at investere i et solcelleanlæg. Besparelsen ligger typisk mellem 15-30% af virksomhedens årlige energiforbrug.

De mest energitunge virksomheder er dem, der har den største besparelsespotentiale. Dvs, hvis du er er landmand med malkerrobotter eller markvandingsanlæg, eller du har en industri virksomhed, der ”producere” et produkt, og dermed bruger meget strøm.

Fordele ved at investere i solstrøm:

·       Reduktion i den CO2-afgift der vil blive pålagt landbrug og virksomheder i 2023.

·       God tilbagebetalingstid i forhold til levetiden af produktet.

·       Lang levetid på imellem 25-30 år.

·       Reduktion af virksomhedens energiforbrug på 20-25% årligt.

·       Solceller er et mere klimavenligt alternativ til andre energikilder – og din virksomhed bidrager til den grønne omstilling.

·       Den bæredygtige investering synliggøres i virksomhedens grønne regnskab

Fra start til slut

Vi hjælper med

¤Et soltjek om det kan betale sig for dig 

¤Det mest energi rigtige og holdbare solcelleanlæg til dig

¤ Byggeansøgning hos kommunen

¤Finansiering

¤Statiske beregninger, så vi ved om taget kan holde

¤Tilslutning til energiselskabet/ Elnettet

¤Opsætning af solcelleanlægget

¤Vi håndterer hele processen, så du kan producere billig miljørigtig strøm,

og få en nedsættelse på den kommende CO2 afgift, fordi du allerede producerer solstrøm.

Med de stigende energipriser og den nye CO2 afgift der pålægges industrien og landbruget, giver det god mening af producere sin egen solstrøm.

Et solcelleanlæg kan producere strøm, der koster mindre end 0,50 kr. pr. kWh. Derfor mærker de virksomheder, der allerede har investeret i solceller, langt mere økonomisk råderum end de virksomheder, der stadig køber strøm fra elnettet.


 
Lang levetid på 25 til 30 år
Vi håndtere hele processen for dig
Kort leveringstid
Going Green - brochure 21x21.pdf